ПОЛИТИКА НА АНУЛИРАНЕ

До Вас, за всеки Ваш въпрос


Ако не сте предплатили резервацията, няма никаква такса за анулиране.

Ако сте предплатили, ще се прилагат следните условия:
  • Без никаква такса за анулиране до 7 дни преди предаване на колата. Пълно възстановяване на сумата.
  • За анулации, които се правят в интервал по-малък от 7 дни и до 24 часа преди момента на предаването на автомобила, ще има такса в размер на 20% от общата стойност на вашата резервация.
  • За анулации, които се правят в интервал по-малък от 24 часа преди момента на предаването на автомобила, няма да има никакво възстановяване на пари.

Ако, по каквато и да е причина, не се явите на мястото на срещата за получаване на вашия автомобил, няма да има възстановяване на пари.
Искането за анулация влиза в сила от първия час на започване на работното време на нашия офис (включително за почивните дни), а не от момента, в който сте изпратили молбата за анулация.