ПОЛИТИКА НА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Всичко, което трябва да знаете за Вашата резервация

 

Резервация

Категории автомобили
Типовете автомобили, които се включват във всяка категория се различават от страна в страна и са дадени като пример в зависимост от размера и оборудването на всеки един тип.
Моля да потвърждавате, при всяка ваша резервация, предпочитаните от вас категории автомобили, когато са налични.

Възраст на шофьора & свидетелство за управление
Минималната възраст на правоспособно лице за наемане на автомобил е 21 години за обикновен лек автомобил и 27 години за луксозен автомобил.
Наемателят трябва да притежава свидетелство за управление в продължение на най-малко 12 месеца.

Допълнителен шофьор
Ако колата ще се управлява от второ или трето лице, техните имена трябва да бъдат обявени още в началото на договора за наем, за да имат и те застрахователно покритие. За втория, допълнителен шофьор, се заплаща такса.

Плащане
Наемната цена трябва винаги да се заплаща в началото, при влизане в сила на договора за наемане на автомобила. Плащането може да стане с пари в брой или с карта. От шофьора няма да се иска да плаща повече пари от цената, договорена в потвърдителния имейл, ако той не желае да промени нещо в резервацията.

Предпоставка за гаранция
За да се наеме автомобил, трябва шофьорът да притежава кредитна карта, независимо от това, че плащането на наемната цена може да бъде направено с пари в брой. Кредитната карта не се използва, ако наемателят не желае да плаща с нея. Ако наемателят е избрал пълна застраховка FDW, тогава не е нужно да има кредитна карта. Това може да е различно в различните страни.

Допълнително оборудване
Допълнителното оборудване, което желае наемателят, като вериги за сняг, детско столче, GPS и други, е срещу заплащане и може да бъде поискано от всеки пункт на компанията, при вашата резервация. Таксите за по-горе упоменатото се плащат при наемането.

При наемането
Наемателят има възможност да избере място, на което ще получи колата, например от летището, от хотела, в който е отседнал или от който и да е пункт на партньорите на MRG.

Ако наемателят желае да получи колата в точка, която не е пункт на компанията, се начислява такса в размер на 10 евро. Безплатните пунктове са винаги в града (на дестинацията) и са следните: Хотели, летища, пристанища, жп гари, автогари. В зависимост от километричното разстояние, тази сума може да варира.

Също така, ако часът на предаване или получаване е извън работното време на офисите, се заплаща допълнителна такса в размер на 20,00 евро.


Предлагани застраховки

CDW (Смесена застраховка)
Смесената застраховка покрива щетите на колата, но има сума, за която отговорност има наемателят, в зависимост от категорията на автомобила.

INSURANCE AGAINST ALL RISKS (смесена застраховка за собствени щети)
Смесената или пълна (full) застраховка покрива щети на колата и няма отговорност на наемателя. Допълнителната такса за тази застраховка е за сметка на наемателя. За да бъде валидна FWD, наемателят трябва да уведоми своевременно нашия партньор в рамките на 24 часа за всякакъв вид щета. Също така, наемателят е длъжен да представи на нашия партньор документ от застрахователната компания („приятелска декларация”) или доклад за инцидент, издаден от полицията.

*Нашата компания не носи отговорност за загуба на автомобила или на вещи, които са били в автомобила, или в неговия багажник, и са откраднати от заключения автомобил. В този случай е необходим документ-декларация от полицията, който трябва да представите на нашия доставчик.

Забележка: FP, CDW & FDW не покриват щети, причинени под въздействие на алкохол, наркотични или други вещества, както и щети, причинени от нарушение на правилата за движение по пътищата

Стойност на горивата
Автомобилът се получава, както е зареден с гориво и се връща еднакво зареден.

Плащане на щети
Автомобилът трябва да се предава на съответния доставчик в състоянието в което го е получил наемателят. В случай на щети вътре в автомобила, като замърсени или изгорени седалки, увреждане на радио-cd или тяхна загуба, отговорност носи наемателят и се задължава със съответната сума.

Изменение или отмяна на резервация
Резервациите могат да бъдат изменени или отменени своевременно само преди началото на наемането. Подробна информация ще намерите в раздел „Политика на анулиране”