Obećavamo

Plaćate samo dogovoreno


Mi biramo cenu za vas! Sva naša konkurencija pokušava da pronađe saradnike sa najnižim cenama. Tu se razlikujemo! Mi određujemo cenovnik za svaku destinaciju. Naše niske cene praćenje su inzvanrednom uslugom. Tako, kada vršite rezervacije preko MRG-a dobijate najbolju cenu i uslugu. Ne postoji sistem evaluacije ’’sa zvezdicama’’ za svakog našeg saradnika. Odabir saradnika se vrši po strogim kriterijuma i tu nam je potrebna vaša pomoć kako bismo postali bolji. Uzimamo jako ozbiljno svaku vašu prmedbu ili problem sa kojim se srećete. Svaki vaš problem ili primedbu uzimamo vrlo ozbiljno u obzir.


Plaćate samo dogovoreno! Obećavamo vam da ne postoje skriveni troškovi.